بازگشت به صفحه قبل

راه اندازی کلاسهای مجازی (آنلاین)

ما در پلتفرم آموزش آنلاين کارسازنت سعي کرده ايم تا با رفع نواقص بسترهاي آموزش آنلاين موجود در کشور و سعي در بالابردن کيفيت در عين آسان سازي و بهبود کاربري  و حفظِ تداوم کلاسهاي آنلاين شما در پلتفرم آموزش مجازي کارسازنت گامي کوچک ولي استوار در راستاي ايجاد يک سامانه‌ي آم ...